Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego może być przyznana za  znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
1) naukowej,
2) dydaktycznej,
3) wdrożeniowej,
4) organizacyjnej.

 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

 

     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

    

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów może być przyznana za:

  1. wyróżniającą się rozprawę doktorską,
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  3. osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

 

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród

Rozporzadzenie zmieniające w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministra oraz wzór wniosku

 Informacje ogólne

 https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie