Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-23-stycznia-2019-r-w-sprawie-nagrod-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki.html

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12marca 2020r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042901.pdf

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród

 https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera - informacje

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie