Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego może być przyznana za  znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

·         naukowej;

·         dydaktycznej;

·         wdrożeniowej;

·         organizacyjnej 

 

   Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki_tekst jednolity

        

    Nagrody Prezesa Rady Ministrów

    Nagroda Prezesa Rady Ministrów może być przyznana za: 

·         wyróżniającą się rozprawę doktorską;

·         wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;

·         osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród 

 

 Informacje ogólne

 https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie