Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych

1 piętro - pok.107
e-mail: recorg@urk.edu.pl


Do zadań Biura należy:
1) nadzór nad prawidłowością wprowadzania danych do systemu POL-on;
2) nadzór nad gromadzeniem dokumentacji i przygotowaniem wniosków o:
    a) nadanie tytułu członka PAN i PAU,
    b) nadanie tytułu doktora honoris causa,
    c) przyznanie nagród premiera, ministrów i Rektora;
3) gromadzenie rocznych i wieloletnich planów rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej;
4) organizacja uroczystości:
    a) nadania tytułu doktora honoris causa,
    b) odnowienia doktoratu,
    c) uroczystych promocji habilitacyjnych i doktorskich,
    d) przyznania tytułu honorowego profesora Uczelni;
5) prowadzenie ewidencji wniosków o nadanie tytułu naukowego, stopnia doktora i doktora habilitowanego
6) prowadzenie ewidencji przyznanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
7) koordynacja prac przy opracowywaniu i realizacji strategii Uczelni;
8) koordynacja prac przy opracowywaniu założeń i realizacji współpracy Uczelni z gospodarką.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK