Kariera naukowa
PRZEPISY DOTYCZĄCE STOPNI NAUKOWYCH I TYTUŁU NAUKOWEGO

 

Ustawy

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Rozporządzenia

Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

 

Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie habilitacyjne

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora

dobre-praktyki.odpowiedzi-na-pytania-przeslane-przez-osoby-zainteresowane-uczestnictwem-szkoleniu-organizowanym-w-dniu-13-marca-20023-r oraz materiały ze szkolenia

 

Akty prawne Uczelni

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Załącznik 1: Wykaz dokumentów załączonych do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Załącznik 2: Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego

Załącznik 3: Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  

Zasady i tryb awansowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wymagania dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie obowiązujące przy awansach                

 

 

 


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie