Uprawnienia jednostek do nadawania stopni

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  

Uprawnienia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

 

Stopień doktora:                                                                         Stopień doktora habilitowanego:

Dziedzina:  nauk rolniczych                                                     Dziedzina:  nauk rolniczych

Dyscyplina:                                                                                      Dyscyplina:

- nauki leśne                                                                                     - nauki leśne

- rolnictwo i ogrodnictwo                                                                - rolnictwo i ogrodnictwo

- technologia żywności i żywienia                                                  - technologia żywności i żywienia

- zootechnika i rybactwo                                                                 - zotechnika i rybactwo

  

Dziedzina:  nauk inżynieryjno-technicznych                         Dziedzina: nauk inżynieryjno-technicnych

Dyscyplina:                                                                                        Dyscyplina:

- inżynieria mechaniczna                                                                 - inżynieria mechaniczna

- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka                         - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

- inżynieria lądowa i transport

Dziedzina: nauk społecznych

Dyscyplina:  ekonomia i finanse

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie