Uprawnienia jednostek do nadawania stopni

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Dziedzina:  nauk rolniczych                                                     

Dyscyplina:                                                                                     

- nauki leśne                                                                                    

- rolnictwo i ogrodnictwo                                                               

- technologia żywności i żywienia                                                 

- zootechnika i rybactwo                                                                

Dziedzina:  nauk inżynieryjno-technicznych 

                       
Dyscyplina:                                                                                     

- inżynieria mechaniczna                                                                                    

- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka                                        

- inżynieria lądowa, geodezja i transport                               

Dziedzina: nauk społecznych                                                             

Dyscyplina:                                                                                                

- ekonomia i finanse                                                                                

- nauki o zarządzaniu                                                                              

Dziedzina:  nauk ścisłych i przyrodniczych                                    

Dyscyplina:                                                                                                

- matematyka                                                                                             

- nauki biologiczne                                                                                   

Dziedzina:  nauk weterynaryjnych                                                                             

Dyscyplina: weterynaria 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie